چت

آذین فولاد جاوید پارس

محمد بهرامی

54%
جزئیات...

آگهی های خرید آذین فولاد جاوید پارس (محمد بهرامی) - 17256

ورق گرم (سیاه)
05 خرداد، 1403 3 هفته پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 3 ابعادی با قیمت مناسب میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
09 اردیبهشت، 1403 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ضخامت 1/25-1/20 عرض 1000 st37چین خریداریم..

ورق گرم (سیاه)
08 اردیبهشت، 1403 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه ضخامت 1/25-1/20 عرض 1000 st37 چین میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
01 اردیبهشت، 1403 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق با ضخامت 2 عرض 1000 به شرط سباst37 میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
29 فروردین، 1403 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق ضخامت 2 عرض 1000 به شرط سباst37 پول دوم میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
27 فروردین، 1403 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ضخامت 2 عرض 1000 به شرط سباst37 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
21 فروردین، 1403 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با مشخصات زیر میباشیم.   8 * 1500 * 6000   فابریک    1 بندیل 10 * 1500 * 6000   فابریک       1 بندیل

ورق گرم (سیاه)
20 فروردین، 1403 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق گرم فولادمبارکه انبار اصفهان 2 * 1000 st37   فابریک  خریداریم. 

ورق گرم (سیاه)
19 فروردین، 1403 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با مشخصات زیر هستیم   4 * 1500 * 6000   فابریک           1 بندیل 6 * 1500 * 6000   فابریک           1 بندیل انبار اصفهان غیررسمی

ورق گرم (سیاه)
18 فروردین، 1403 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با مشخصات زیر هستیم.     4 * 1500 * 6000   فابریک    1 بندیل 6 * 1500 * 6000   فابریک    1 بندیل     غیررسمی   انبار اصفهان

ورق گرم (سیاه)
16 فروردین، 1403 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با مشخصات زیر هستیم   4 * 1500 * 6000   فابریک           1 بندیل 6 * 1500 * 6000   فابریک           1 بندیل غیررسمی

ورق گرم (سیاه)
15 فروردین، 1403 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 5 * 1500 * 6000   فابریک   2 بندیل    انبار اصفهان غیررسمی خریداریم .                    

ورق گرم (سیاه)
14 فروردین، 1403 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ضخامت 2 عرض 1000به شرط سباst37 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
14 فروردین، 1403 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه   5 * 1500 * 6000   فابریک2 بندیل و 6 * 1500 * 6000   فابریک    1 بندیل غیررسمی میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
20 اسفند، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه با ضخامت 2 عرض 1000 به شرط سباst37 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
20 اسفند، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق با ضخامت 5 ابعادی میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
19 اسفند، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 5 میل ابعادی میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
03 بهمن، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ضخامت 1/5 عرض 1000 و st37 1250 خریداریم.

×