چت

تقدسی (تولیدی صندلی مبلی مدیا) - 16941

تقدسی

تولیدی صندلی مبلی مدیا

44%
جزئیات...
نام :

تقدسی

نام تجاری :

تولیدی صندلی مبلی مدیا

کد کاربری :

f24-16941

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 0312360598
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولیدی صندلی مبلی مدیا 0312360598

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان تولیدی صندلی مبلی مدیا

تلفن :

0312360598

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

×