چت

آگهی های خرید نوید باقری - 16638

مواد معدنی
15 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار نرمه گندله عیار 64

خریدار نرمه گندله عیار 64

قراضه و ضایعات
28 آبان، 1402 5 ماه پیش

نیازمند ضایعات ذوبی

نیازمند ضایعات ذوبی

مواد معدنی
09 آبان، 1402 6 ماه پیش

خریدار آهن اسفنجی

خریدار آهن اسفنجی به میزان 50.000 تن

مواد معدنی
09 آبان، 1402 6 ماه پیش

خریدار نرمه اسفنجی

نرمه آهن اسفنجی متال بالای 70 و کربن زیر 1.5 خریداریم.

×