چت

بازرگانی فولاد ورق پارسیان (فخری) - 16068

بازرگانی فولاد ورق پارسیان

فخری

56%
جزئیات...
نام شرکت :

بازرگانی فولاد ورق پارسیان

نام مدیر عامل :

فخری

کد کاربری :

f24-16068

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1380

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بازرگانی تمامی مقاطع فولادی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

×