چت

خسروی

آرمان سازه زاینده رود

44%
جزئیات...

آگهی های خرید خسروی (آرمان سازه زاینده رود) - 15919

پروفیل
27 دی، 1402 3 ماه پیش

خریدار قوطی

خریدار قوطی با ضخامت 2 میل و ابعاد 2*1 و ورق فولادی به میزان 35 شاخه میباشیم.

میلگرد
04 آذر، 1402 5 ماه پیش

خریدار میلگرد

خریدار گرد سایز 16 میباشیم.

نبشی
04 آذر، 1402 5 ماه پیش

خریدار نبشی

خریدار نبشی سایز 4 میباشیم.

پروفیل
04 آذر، 1402 5 ماه پیش

خریدار قوطی

خریدار قوطی ۴×۴ ضخامت ۲.۵ قوطی ۴×۸ ضخامت ۲ میباشیم.

پروفیل
02 مرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار پروفیل

خریدار پروفیل 2 میل . با ابعاد 8 * 4 به میزان 3 بندیل و 2 * 4 به میزان 3 بندیل هستیم.

×