چت

رامین صنعت (حسن علی حمصی) - 1558

نام شرکت :

رامین صنعت

نام مدیر عامل :

حسن علی حمصی

کد کاربری :

f24-1558

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 03152646594
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

مصرف کننده انواع ورق،میلگرد،نبشی تولید کننده انواع تجهیزات صنعتی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

نبشی

×