چت

شرکت آپادانا سازه نهاوند (اجاقی) - 15126

شرکت آپادانا سازه نهاوند

اجاقی

36%
جزئیات...
نام :

شرکت آپادانا سازه نهاوند

نام تجاری :

اجاقی

کد کاربری :

f24-15126

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شرکت آپادانا سازه نهاوند پروژه های عمرانی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

ساخت و ساز

×