چت

وحید جهانکش (جهان فلز) - 14811

نام :

وحید جهانکش

نام تجاری :

جهان فلز

کد کاربری :

f24-14811

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02155440583 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

vahid.jahankesh jahan_felez 02155440583

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خمکاری فلزات

دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

×