چت

کرمان آهن (افشار) - 14462

نام شرکت :

کرمان آهن

نام مدیر عامل :

افشار

کد کاربری :

f24-14462

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فروش انحصاری میلگرد ذوب نورد کرمان و فروش ضایعات .

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كرمان ،كرمان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

مشخصات:

فروش انحصاری میلگرد اجدار ذوب نورد کرمان

×