چت

مصطفی نامور (آهن آلات پاشا) - 13962

مصطفی نامور

آهن آلات پاشا

54%
جزئیات...
نام :

مصطفی نامور

نام تجاری :

آهن آلات پاشا

کد کاربری :

f24-13962

ایمیل :

-

تلفن : 05137604100 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آهن آلات پاشا https://www.instagram.com/ahanalatpasha/ بامدیریت:محمدپاشا

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

فرو آلیاژها

مشخصات:

نمایندگی اسلب

×