چت

حمیدهلیلی موگویی - 13672

نام :

حمیدهلیلی موگویی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13672

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین ضایعات و شمش چدن

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه و ضایعات

دسته محصول :

شمش و تختال

×