چت

محمودی (سوله سازی) - 13639

نام :

محمودی

نام تجاری :

سوله سازی

کد کاربری :

f24-13639

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

سوله سازی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

همدان ،همدان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

مشخصات:

خرید ورق دریایی

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

مشخصات:

سوله سازی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×