آگهی های خرید مهرداد احمدی - 13558

میلگرد آجدار
19 بهمن، 1401 1 ماه پیش

استعلام میلگرد

استعلام میلگرد 16 -20 -8 ذوب را داریم.

میلگرد آجدار
24 اردیبهشت، 1401 10 ماه پیش

خریدار میلگرد آجدار

خریدار میلگرد آجدار سایزهای 8 و 16 و 20 مجموعا 20 تن می باشیم.

×