چت

هادی جابری (دول منیری) - 13453

نام :

هادی جابری

نام تجاری :

دول منیری

کد کاربری :

f24-13453

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خریدار میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

ايلام ،ايلام

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

×