چت

ابتکار سوله سپاهان (علی کرمی) - 13449

ابتکار سوله سپاهان

علی کرمی

50%
جزئیات...
نام شرکت :

ابتکار سوله سپاهان

نام مدیر عامل :

علی کرمی

کد کاربری :

f24-13449

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

ابتکار سوله سپاهان

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

مشخصات:

خریدار میلگرد

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

مشخصات:

سوله سازی

دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

سوله سازی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×