چت

مهدی عادلی سعدآباد - 13352

نام :

مهدی عادلی سعدآباد

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13352

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 04134323111
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین کننده انواع مقاطع طویل : میلگرد تیرآهن نبشی و شمش و آهن اسفنجی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش و تختال

دسته محصول :

مواد معدنی

مشخصات:

اسفنجی

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

نبشی

×