چت

ماهور ورق (رحیمی) - 13172

نام شرکت :

ماهور ورق

نام مدیر عامل :

رحیمی

کد کاربری :

f24-13172

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1388

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

1676

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

تولید انواع اتاق بار کامیون از اتاق باری تا تریلی کمپسی و چادری

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

×