چت

تولیدی میلگرد اکبری (محمدرضا اکبری) - 13122

تولیدی میلگرد اکبری

محمدرضا اکبری

50%
جزئیات...
نام شرکت :

تولیدی میلگرد اکبری

نام مدیر عامل :

محمدرضا اکبری

کد کاربری :

f24-13122

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تولید کننده میلگرد اجدار ساده سایز 8 و 10 مناسب جهت حفاظ و تولید رابیتس

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

میلگرد ساده

دسته محصول :

میلگرد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

انواع توری

مشخصات:

تولید کننده میلگرد اجدار ساده سایز 8 و 10 مناسب جهت حفاظ و تولید رابیتس

دسته محصول :

میلگرد

مشخصات:

تولید کننده میلگرد اجدار ساده سایز 8 و 10 مناسب جهت حفاظ و تولید رابیتس

×