نام :

بانه ای

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12952

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

میلگرد صادراتی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كردستان ،بانه

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

میلگرد صادراتی

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید بانه ای

مشاهده بیشتر