چت

بانه ای - 12952

نام :

بانه ای

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12952

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

میلگرد صادراتی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كردستان ،بانه

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

مشخصات:

میلگرد صادراتی

×