چت

آهن آلات زاگرس (حسن زاده) - 12946

نام :

آهن آلات زاگرس

نام تجاری :

حسن زاده

کد کاربری :

f24-12946

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آهن آلات زاگرس انواع میلگرد و خاموت و سیم مفتول

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

چهارمحال وبختيارئ ،شهركرد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

آهن آلات زاگرس انواع میلگرد و خاموت و سیم مفتول

دسته محصول :

میلگرد

مشخصات:

آهن آلات زاگرس انواع میلگرد و خاموت و سیم مفتول

×