چت

حسنعلی اسماعیلی (شرکت آریا بهینه زیگورات) - 12894

حسنعلی اسماعیلی

شرکت آریا بهینه زیگورات

36%
جزئیات...
نام :

حسنعلی اسماعیلی

نام تجاری :

شرکت آریا بهینه زیگورات

کد کاربری :

f24-12894

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شرکت آریا بهینه زیگورات تولید و بازرگانی جرثقیل سقفی 09136857805

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

مشخصات:

تولید و بازرگانی جرثقیل سقفی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تولید و بازرگانی جرثقیل سقفی

×