چت

فولاد ققنوس آریان الماس

رضازاده

50%
جزئیات...

اعلام موجودی فولاد ققنوس آریان الماس (رضازاده) - 12863

مواد معدنی
04 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار مواد اولیه خام 04 دی (کد : 34335)

آریان الماس بازرگانی انواع محصولات فولادی از جمله: انواع ورق سیاه و روغنی و گالوانیزه و رنگی انواع تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی قوطی و پروفیل مواد اولیه :گندله و کنسانتره و اسفنجی و ..... 02122687658

تیرآهن
04 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 04 دی (کد : 34334)

آریان الماس بازرگانی انواع محصولات فولادی از جمله: انواع ورق سیاه و روغنی و گالوانیزه و رنگی انواع تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی قوطی و پروفیل 02122687658

میلگرد
04 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 04 دی (کد : 34333)

آریان الماس بازرگانی انواع محصولات فولادی از جمله: انواع ورق سیاه و روغنی و گالوانیزه و رنگی انواع تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی قوطی و پروفیل 02122687658

ورق روغنی (سرد)
04 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 04 دی (کد : 34332)

آریان الماس بازرگانی انواع محصولات فولادی از جمله: انواع ورق سیاه و روغنی و گالوانیزه و رنگی انواع تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی قوطی و پروفیل 02122687658

ورق گالوانیزه
04 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 04 دی (کد : 34331)

آریان الماس بازرگانی انواع محصولات فولادی از جمله: انواع ورق سیاه و روغنی و گالوانیزه و رنگی انواع تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی قوطی و پروفیل 02122687658

ورق گرم (سیاه)
04 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 04 دی (کد : 34330)

آریان الماس بازرگانی انواع محصولات فولادی از جمله: انواع ورق سیاه و روغنی و گالوانیزه و رنگی انواع تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی قوطی و پروفیل 02122687658

×