چت

علی اصغر شعبانی (گروه ساختمانی قائم) - 12842

علی اصغر شعبانی

گروه ساختمانی قائم

50%
جزئیات...
نام :

علی اصغر شعبانی

نام تجاری :

گروه ساختمانی قائم

کد کاربری :

f24-12842

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

گروه ساختمانی قائم 09121943904

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،ورامين

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

مشخصات:

ساخت وساز

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

ساخت و ساز

×