آگهی های خرید لیمایی نژاد - 12785

قراضه (ضایعات)
29 خرداد، 1401 7 ماه پیش

خریدار ضایعات آهن

خریدار ضایعات آهن و ویژه با قیمت مناسب هستیم.

قراضه (ضایعات)
20 فروردین، 1401 10 ماه پیش

خریدار ضایعات

خریدار ضایعات اهن با قیمت مناسب هستیم.