چت

آگهی های خرید لیمایی نژاد - 12785

قراضه و ضایعات
29 خرداد، 1401 2 سال پیش

خریدار ضایعات آهن

خریدار ضایعات آهن و ویژه با قیمت مناسب هستیم.

قراضه و ضایعات
20 فروردین، 1401 2 سال پیش

خریدار ضایعات

خریدار ضایعات اهن با قیمت مناسب هستیم.

×