یوسف رمضانی (فلز صبا) - 12715

یوسف رمضانی

فلز صبا

44%
جزئیات...
نام :

یوسف رمضانی

نام تجاری :

فلز صبا

کد کاربری :

f24-12715

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین ورق گالوانیزه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مازندران ،بابلسر

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×