چت

محمدعلی باقری (فروشگاه باقری) - 12682

محمدعلی باقری

فروشگاه باقری

44%
جزئیات...
نام :

محمدعلی باقری

نام تجاری :

فروشگاه باقری

کد کاربری :

f24-12682

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

مصرف کننده

آدرس ها و دفاتر
آدرس انبار :

البرز ،نظرآباد سه راه نظرآباد - آهن مرکزی -

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

مشخصات:

میلگرد آلیاژی

دسته محصول :

میلگرد ساده

دسته محصول :

میلگرد

×