نام :

محمدعلی باقری

نام تجاری :

فروشگاه باقری

کد کاربری :

f24-12682

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

مصرف کننده

آدرس ها و دفاتر
آدرس انبار :

البرز ،نظرآباد سه راه نظرآباد - آهن مرکزی -

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

میلگرد آلیاژی

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد ساده

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی محمدعلی باقری

مشاهده بیشتر

درخواست خرید محمدعلی باقری

مشاهده بیشتر