نام :

مسعود سلیمانفام

نام تجاری :

آذرحدید بناب

کد کاربری :

f24-12600

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 04137780280
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آذرحدید بناب تولید شمش آهن 041-37780280 - 37726181

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،بناب شهرک صنعتی بناب - بلوار صنعت - میدان صنعت - خیابان صنعت 4

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

شمش

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولید شمش آهن

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولید شمش آهن

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی مسعود سلیمانفام

مشاهده بیشتر