چت

مسعود سلیمانفام (آذرحدید بناب) - 12600

مسعود سلیمانفام

آذرحدید بناب

44%
جزئیات...
نام :

مسعود سلیمانفام

نام تجاری :

آذرحدید بناب

کد کاربری :

f24-12600

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 04137780280
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آذرحدید بناب تولید شمش آهن 041-37780280 - 37726181

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،بناب شهرک صنعتی بناب - بلوار صنعت - میدان صنعت - خیابان صنعت 4

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

شمش و تختال

مشخصات:

تولید شمش آهن

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش و تختال

مشخصات:

تولید شمش آهن

×