چت

آگهی های خرید ظرافت کار زرین (فدایی) - 12346

ورق گرم (سیاه)
26 بهمن، 1402 2 هفته پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با مشخصات زیر ضخامت 8 ابعاد 1/5 ضخامت 2 ابعاد 1/25 ضخامت 6 ابعاد 1/25 هرکدام به میزان 1 ظرفیت خریداریم .

ورق گرم (سیاه)
27 آبان، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 5*1000*2000 ST37 میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
07 آبان، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 15*1000*2000 ST37 و 5*1000*2000 ST37 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
06 آبان، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 15 میل عرض 1000 با گرید st37 میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
12 مهر، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه ضخامت 6 عرض 125 میباشیم.

ورق قلع اندود (تین پلیت)
20 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق قلع

خریدار ورق قلع ضخامت 30 به میزان 1 ظرفیت میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
12 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق 2*30*30 base plat تعداد 10 برگ آجدار ضخامت 3 میل عرض 1 متر و طول 2 متر تعداد 2 برگ ضخامت 15 عرض 1 متر و طول 2 متر تعداد 5 برگ خریداریم.

ورق گالوانیزه
05 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق رنگی

ورق رنگی سفید یخچالی ضخامت 50 عرض 1250 به میزان 4 تن خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
04 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه عرض 1000 و ضخامت 5 میل میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
31 مرداد، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 2 میل عرض 1250 میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
31 مرداد، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق آجدار

5*1500 آجدار خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
29 مرداد، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

2*1500*1700 تعداد 6 برگ خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
25 مرداد، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریداریم 1.8*1250 ST37

ورق گرم (سیاه)
24 مرداد، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق گرم

2.5*1250 درجه یک فولاد خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
24 مرداد، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 6*1250 میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
24 مرداد، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق گرم

5*1250 ST37 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
24 مرداد، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه گرید st22 و ضخامت 4 میل عرض 1000 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
12 مرداد، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 5 میل عرض 850 میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
22 تیر، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 6 میل عرض 125 گرید st37 به میزان 1 ظرفیت میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
04 تیر، 1402 8 ماه پیش

خریدار کلاف گرم

گرم 5*125 به میزان 1 کلاف خریداریم .

ورق گرم (سیاه)
30 خرداد، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق گرم

کلاف گرم۵*۱۰۰۰ یک ماهه خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
29 خرداد، 1402 8 ماه پیش

کلاف گرم

کلاف گرم5*1000خرید یک ماهه09137676614 آتش بهار

ورق گالوانیزه
23 خرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق رنگی

48*1250 نارنجی ، فولاد مبارکه خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
22 خرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق گرم

ورق 5 و 4 میل عرض 1000 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
20 خرداد، 1402 9 ماه پیش

کلاف گرم

خرید کلاف گرم ضخامت 5 میل و 6 میل با هر عرضی کیفیت st44 اتش بهار 09137676614

ورق اسید شویی
20 خرداد، 1402 9 ماه پیش

ورق 2میل

2*1250 اسیدشویی 2 ظرفیت درخواست داشتم آتش بهار 09137676614

ورق قلع اندود (تین پلیت)
06 خرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق قلع

خریدار ورق قلع با ضخامت های ۲۱-۲۲-۲۳ در ابعاد ۷۱۲*۸۲۰ _۶۱۶ *۷۲۰ از هر کدام یک بندیل میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
06 خرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق ضخامت 6 عرض1250 به میزان 1 کلاف میباشیم.

ورق قلع اندود (تین پلیت)
31 اردیبهشت، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق قلع

خریدار ورق قلع با ضخامت های ۲۱-۲۲-۲۳ در ابعاد ۷۱۲*۸۲۰ _۶۱۶ *۷۲۰ از هر کدام یک بندیل میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
30 اردیبهشت، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق گرم

خریدار شیت 2 میل انبار مبارکه

×