چت

محمد (نجد گرامی) - 12338

نام :

محمد

نام تجاری :

نجد گرامی

کد کاربری :

f24-12338

وب سایت : -
ایمیل :

mohammad.najd@yahoo.com

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1400

توضیحات :

شرکت بازرگانی آهن

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،بناب

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش و تختال

دسته محصول :

قراضه و ضایعات

دسته محصول :

میلگرد

×