نام :

محمد

نام تجاری :

نجد گرامی

کد کاربری :

f24-12338

وب سایت :

-

ایمیل :

mohammad.najd@yahoo.com

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1400

توضیحات :

شرکت بازرگانی آهن

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،بناب

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی محمد

مشاهده بیشتر