چت

فولاد کلیک .هومان صنعت دیمان

42%
جزئیات...

اعلام موجودی فولاد کلیک .هومان صنعت دیمان - 12314

ورق گرم (سیاه)
10 مرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 10 مرداد (کد : 42241)

هومان صنعت دیمان (فولاد کلیک ) تامین کننده تیرآهن. میلگرد . ورق گرم . نمایندگی پروفیل

میلگرد
10 مرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 10 مرداد (کد : 42240)

هومان صنعت دیمان (فولاد کلیک ) تامین کننده تیرآهن. میلگرد . ورق گرم . نمایندگی پروفیل

تیرآهن
10 مرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 10 مرداد (کد : 42239)

هومان صنعت دیمان (فولاد کلیک ) تامین کننده تیرآهن. میلگرد . ورق گرم . نمایندگی پروفیل

×