چت

آگهی های خرید محمد رضا بهرامی - 12272

ورق گرم (سیاه)
09 بهمن، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

ورق 4 میل عرض 1/5 درجه 1 فولاد به میزان ظرفیت خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
09 بهمن، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 2 میل با عرض 125 درجه 2 ستیم.

ورق گرم (سیاه)
15 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه برش 4 و 5 عرض 125 و 2 بلند خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
28 آبان، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق گرم

ورق سیاه با مشخصات زیر خریداریم. ورق 2 بلند 125 به میزان یک ظرفیت ورق 4 ابعادی از 85 تا 115 با گرید st33 و ST37 به میزان یک ظرفیت

ورق گرم (سیاه)
28 فروردین، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق گرم 2 میل

خریدار ورق گرم 2 میل عرض 1250 گرید st 37 در جه 1 و در جه 2 از هر کدام یک ظرفیت . و ورق 2 میل عرض 1500 گرید st 37 در جه 2 یک ظرفیت هستیم.

ورق گرم (سیاه)
10 آبان، 1400 2 سال پیش

ورق st22/24

خریدار ورق st22/24. با مشخصات زیر 3میل عرض 1000 4میل عرض 1000 5میل عرض 1000 از هر کدام یک ظرفیت.

ورق گرم (سیاه)
01 مهر، 1400 3 سال پیش

ورق گرم 2×1000سبا

ورق گرم 2×1000سبا تحویل اصفهان درخواستی 2 ظرفیت

×