چت

دژپاد فولاد ایرانیان

حسن ابراهیمی

63%
جزئیات...

اعلام موجودی دژپاد فولاد ایرانیان (حسن ابراهیمی) - 12263

استیل
07 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار استیل 05 خرداد (کد : 40184)

مجموعه دژپاد فولاد ایرانیان سابقه ای درخشان در زمینه تولید انواع فولادهای آلیاژی پایه اعم از CK45,VCN,MO40,SPK مس، برنج، چدن، فسفر، برنز، استنلس استیل و ... دارد.

تولیدات و مصنوعات فلزی
07 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار تولیدات و مصنوعات فلزی 05 خرداد (کد : 40183)

مجموعه دژپاد فولاد ایرانیان سابقه ای درخشان در زمینه تولید انواع فولادهای آلیاژی پایه اعم از CK45,VCN,MO40,SPK مس، برنج، چدن، فسفر، برنز، استنلس استیل و ... دارد.

فلزات غیر آهنی
07 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار سایر فلزات 05 خرداد (کد : 40182)

مجموعه دژپاد فولاد ایرانیان سابقه ای درخشان در زمینه تولید انواع فولادهای آلیاژی پایه اعم از CK45,VCN,MO40,SPK مس، برنج، چدن، فسفر، برنز، استنلس استیل و ... دارد.

فلزات آلیاژی
07 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 05 خرداد (کد : 40181)

مجموعه دژپاد فولاد ایرانیان سابقه ای درخشان در زمینه تولید انواع فولادهای آلیاژی پایه اعم از CK45,VCN,MO40,SPK مس، برنج، چدن، فسفر، برنز، استنلس استیل و ... دارد.

×