چت

فرید بیرامی (کیان استیل) - 12232

نام :

فرید بیرامی

نام تجاری :

کیان استیل

کد کاربری :

f24-12232

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش مقاطع فولادی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×