سیلیس ایران

یاشار قیصر انزابی

54%
نام شرکت :

سیلیس ایران

نام مدیر عامل :

یاشار قیصر انزابی

کد کاربری :

f24-12213

وب سایت :

https://www.silis-iran.com/

ایمیل :

-

تلفن : 08132313526
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تولید کننده خاک نسوز کوره هایی القایی و انواع سلیس دانه بندی شده

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

همدان ،ملاير

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

سایر فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

سیلیس دانه بندی شده و خاک نسوز کوره القایی

فایل های ضمیمه :