نام :

کیمیا مهاجری

نام تجاری :

بازرگانی پولاد

کد کاربری :

f24-12167

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02187700216
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین اواع محصولا استیل تامین انواع مقاطع فولادی : ورقها . میلگرد . تیرآهن . نبشی و ناودانی و ...

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران خ بهشتی

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ناودانی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

استیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

انواع ورق استیل لوله استیل نبشی و ناودانی استیل و ...

فایل های ضمیمه :