حمیدرضا غلامی - 1205

نام :

حمیدرضا غلامی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1205

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 05136903879 ، 05136903878
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی