چت

فولاد راسا هزاره سوم (حمیدرضا غلامی) - 1205

فولاد راسا هزاره سوم

حمیدرضا غلامی

45%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد راسا هزاره سوم

نام مدیر عامل :

حمیدرضا غلامی

کد کاربری :

f24-1205

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 05136903879 ، 05136903878 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1399

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فعال در حیطه آهن و فولاد و مقاطع طویل

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

×