نام :

علی رضایی

نام تجاری :

آکام فولاد

کد کاربری :

f24-11998

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02122748441
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آکام فولاد تامین مقاطع فولادی انواع ورق سیاه و روغنی و گالوانیزه 02122748441

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

آکام فولاد تامین مقاطع فولادی انواع ورق سیاه و روغنی و گالوانیزه 02122748441

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی علی رضایی

مشاهده بیشتر