چت

محسن مهدوی فر - 11860

نام :

محسن مهدوی فر

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11860

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین ورق رنگی و گالوانیزه . بندرعباس

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

هرمزگان ،بندرعباس

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×