کاوان اکسین دی (بهروزین) - 11842

کاوان اکسین دی

بهروزین

44%
جزئیات...
نام شرکت :

کاوان اکسین دی

نام مدیر عامل :

بهروزین

کد کاربری :

f24-11842

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02122120003
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بازرگانی کاوان اکسین عاملیت فروش میلگرد آجدار

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران خیابان سعاد ت اباد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

گروه ملی - اروند

×