چت

اقای سعیدی (برشکاری و آهن آلات سعیدی) - 11779

اقای سعیدی

برشکاری و آهن آلات سعیدی

36%
جزئیات...
نام :

اقای سعیدی

نام تجاری :

برشکاری و آهن آلات سعیدی

کد کاربری :

f24-11779

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

برشکاری و آهن آلات

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

گالوانیزه کاشان

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

×