اقای سعیدی

برشکاری و آهن آلات سعیدی

36%
نام :

اقای سعیدی

نام تجاری :

برشکاری و آهن آلات سعیدی

کد کاربری :

f24-11779

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

برشکاری و آهن آلات

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

گالوانیزه کاشان

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید اقای سعیدی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید