علی اصغر دشتی (Dasht gaz) - 11773

علی اصغر دشتی

Dasht gaz

36%
جزئیات...
نام :

علی اصغر دشتی

نام تجاری :

Dasht gaz

کد کاربری :

f24-11773

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فروش شمش مس

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سایر فلزات

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

شمش مس

×