چت

علی اصغر دشتی (Dasht gaz) - 11773

نام :

علی اصغر دشتی

نام تجاری :

Dasht gaz

کد کاربری :

f24-11773

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فروش شمش مس

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات غیر آهنی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

شمش مس

×