چت

مازیار پشت دار (دنا پایپ) - 11742

نام :

مازیار پشت دار

نام تجاری :

دنا پایپ

کد کاربری :

f24-11742

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

لوله های پلیمری اتصالات لوله

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

اتصالات لوله

دسته محصول :

سایر لوله ها

مشخصات:

لوله های پلیمری و پلاستیکی

×