چت

آلوم آنلاین (مهندس امین باقرزاده) - 11644

آلوم آنلاین

مهندس امین باقرزاده

44%
جزئیات...
نام شرکت :

آلوم آنلاین

نام مدیر عامل :

مهندس امین باقرزاده

کد کاربری :

f24-11644

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فروش آلومینیوم، استیل و فلزات رنگی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران آلوم آنلاین

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

استیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×