چت

حسین زارع زاده (بازرگانی زارع زاده) - 11631

حسین زارع زاده

بازرگانی زارع زاده

36%
جزئیات...
نام :

حسین زارع زاده

نام تجاری :

بازرگانی زارع زاده

کد کاربری :

f24-11631

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین تیراهن و قوطی و میلگرد و مواد معدنی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی

دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی

دسته محصول :

میلگرد

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی

×