نام :

بهروز جوادی بایگی

نام تجاری :

جوادی

کد کاربری :

f24-1160

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 0513651180 ،
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

فروش آهن آلات و میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

خراسان رضوئ ،مشهد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 0513651180

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :