چت

بهروز جوادی بایگی (جوادی) - 1160

نام :

بهروز جوادی بایگی

نام تجاری :

جوادی

کد کاربری :

f24-1160

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 0513651180 ،
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

فروش آهن آلات و میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

خراسان رضوئ ،مشهد

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 0513651180

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

پروفیل

×