نام :

ناصر حیدری راسخ

نام تجاری :

راسخ

کد کاربری :

f24-11576

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فروشنده مواد اولیه ذوب و فولاد مثل آهن اسفنجی و گنداله

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

يزد ،اردكان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :