چت

بنیامین توماج (تسمه سازان نگین پایتخت) - 11546

بنیامین توماج

تسمه سازان نگین پایتخت

36%
جزئیات...
نام :

بنیامین توماج

نام تجاری :

تسمه سازان نگین پایتخت

کد کاربری :

f24-11546

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

انواع ورق. تسمه و چهار پهلو

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

مشخصات:

چهار پهلو

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

تسمه

×