بنیامین توماج

تسمه سازان نگین پایتخت

36%
نام :

بنیامین توماج

نام تجاری :

تسمه سازان نگین پایتخت

کد کاربری :

f24-11546

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

انواع ورق. تسمه و چهار پهلو

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

چهار پهلو

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تسمه

فایل های ضمیمه :