چت

امیر حسین کرباسی (بازرگانی کرباسی) - 11499

امیر حسین کرباسی

بازرگانی کرباسی

44%
جزئیات...
نام :

امیر حسین کرباسی

نام تجاری :

بازرگانی کرباسی

کد کاربری :

f24-11499

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 03132300050
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بازرگانی کرباسی تامین ورق رنگی و گالوانیزه ورق گرم ورق روغنی ورق اسید و قلع اندود 09132074761

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

تلفن :

03132300050

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق اسید شویی

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×