جعفر کیانی

مصالح ساختمانی سپهر

44%
نام :

جعفر کیانی

نام تجاری :

مصالح ساختمانی سپهر

کد کاربری :

f24-11495

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 04444622464
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بازرگانی تیراهن. میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان غربي ،اروميه

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :