نام :

رئوفی

نام تجاری :

نوین پارس

کد کاربری :

f24-11318

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین کننده ی میلگرد نیشابور

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،نيشابور

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تامین میلگرد نیشابور.

فایل های ضمیمه :